poniedziałek, 17 wrzesień 2018

XXXVIII sesja Rady Gminy Choceń - zaproszenie

https://www.chocen.pl/2-artykul/4989-xxxviii-sesja-rady-gminy-chocen-zaproszenie.html
Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 25 w [...] Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.
 
Proponowany porządek sesji:
1.      Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2.      Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji oraz sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4.      Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku gminy Choceń.
5.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu gminy Choceń na rok 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2018- 2034;
2)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego;
3)      ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych;
6.      Interpelacje radnych Rady Gminy.
7.      Wolne wnioski.
8.       Zakończenie sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Raport o stanie gminy za 2020 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2020”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz [...]