poniedziałek, 01 luty 2021

Ogłoszenie - sprzedaż działek

https://www.chocen.pl/2-artykul/6438-ogloszenie-sprzedaz-dzialek.html
Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: - działek budowl [...]

Wójt Gminy Choceń ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: - działek budowlanych położonych w Czerniewicach oznaczonych numerami:

Dz. nr - 214/1 o pow. 0,1001 ha 

Dz. nr - 214/2 o pow. 0,1001 ha 

Dz. nr - 214/4 o pow. 0,1018 ha

Dz. nr - 214/5 o pow. 0,1019 ha

Nieruchomości niezabudowane - księga wieczysta numer WL1W/00019322/4

Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren nieruchomości w skład której wchodzą przedmiotowe działki zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy stanowią obszar budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy ( możliwość realizacji budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego z dopuszczeniem wszystkich funkcji usługowych), oznaczony symbolem „MN” – Uchwała Rady Gminy  Choceń z dnia 29 czerwca 2001 r. Nr XVIII/119/2001.

Księga wieczysta

WL1W/00019322/4 Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg wieczystych.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

Cena wywoławcza:

Dz. nr 214/1 -  25 200,00

Dz. nr 214/2 – 25 200,00

Dz. nr 214/4 – 25 700,00

Dz. nr 214/5 - 25 700,00

Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w licytacji.

Wadium: 10 % ceny wywoławczej należy wnieść do dnia 26 lutego 2021 r. na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej własność w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.

Do przetargu może przystąpić:                                                                                                                                                 

-każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,

Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.

Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 – pok. Nr 13 dnia 04.03.2021r., od godziny 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.

Osoba do udzielania informacji:

Martyna Gorzkowska  tel: 54 284-66-17,

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarst [...]

Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Monimar- Marcin Kucharuk z Włocławka realizuje inwestycję pn: Kompleksowa modernizacja budynków w Czerniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich efekt [...]