poniedziałek, 13 listopad 2017

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4429-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-2.html
100%auto
W sobotę 11 listopada 2017 r., obchody Narodowego Święta Niepodległości w Choceniu przebiegały [...] W sobotę 11 listopada 2017 r., obchody Narodowego Święta Niepodległości w Choceniu przebiegały w uroczystej atmosferze. Poczty sztandarowe, delegacje, władze samorządowe zebrały się przy pomniku upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego przy Szkole Podstawowej i Urzędzie Gminy w Choceniu, na powiatowo – gminnej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, by oddać honor tym, którzy zginęli by Polska po 123 latach znów znalazła się na mapie Europy. W uroczystości uczestniczyły delegacje ze sztandarami:
 • Sztandar Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu,
 • Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu
 • Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choceniu
 • Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Włocławek Powiat z siedzibą w Choceniu
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
Dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odczytano Apel Pamięci, oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.
 • Kwiaty od Powiatu Włocławskiego złożył Starosta wraz z delegacją,
 • W imieniu mieszkańców Gminy Choceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń wraz z delegacją,
 • Kwiaty w imieniu Rady Gminy Chocen złożył Przewodniczący Rady wraz z delegacją,
 • Znicz zapaliła delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu,
 • Kwiaty i znicz złożyła delegacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
 • Znicze zapaliła delegacja uczniów Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,
 • Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Choceniu.
 • Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Włocławek – Powiat z siedzibą w Choceniu,
 • W imieniu Koła Platformy Obywatelskiej w Choceniu kwiaty złożyła delegacja.
 • Kwiaty zostały złożone przez asystenta Pana Posła Krzysztofa Czabańskiego,
 • Kwiaty złożył asystent Pani Poseł Joanny Borowiak,
 • Kwiaty złożyła delegacja PSL – Zarząd Gminny w Choceniu
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zostały zorganizowane zawody strzeleckie dla młodzieży O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOCEŃ. Podczas uroczystości Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski oraz w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku kpt. Janusz Najlepszy wręczyli puchary i dyplomy.

za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii drużynowej – klas ponadpodstawowych

I miejsce: Klasa I SLO w Choceniu - Woźniak Martyna, Stolarska Klaudia, Nockowska Monika wynik 115 pkt d.10
II miejsce: Klasa I A ZSZ w Choceniu - Zasina Kacper, Sowiński Jacek, Korpusiński Patryk wynik 115 pkt d.9
III miejsce Klasa III A ZSZ w Choceniu - Nawrocki Sebastian, Sierakowski Jakub, Jóźwiak Adam wynik 114

w kategorii indywidualnej dziewcząt – klas ponadpodstawowych
I miejsce Nockowska Monika wynik 46 pkt

II miejsce zajęła Proszkiewicz Daria wynik 45 pkt,
III miejsce Wrońska Izabela 40 pkt

w kategorii indywidualnej chłopców – klas ponadpodstawowych
I miejsce Korpusiński Patryk wynik 46 pkt

II miejsce Rosiński Kacper wynik 45 pkt,
III miejsce Lewandowski Jakub 44 pkt

w kategorii drużynowej – szkól podstawowych
I miejsce: Klasa III B - Rosiak Magda, Bladusiak Mateusz, Kuciński Łukasz wynik 93 pkt
II miejsce: Klasa III A - Zasada Julia, Herman Nicola, Jasiński Kacper wynik 89 pkt
III miejsce Klasa III C - Salamon Martyna, Andrjańczyk Gabryela, Mosak Karolina 87 pkt

w kategorii indywidualnej dziewcząt – klas podstawowych
I miejsce Zasada Julia wynik 36 pkt
II miejsce Salamon Martyna wynik 34 pkt;
III miejsce Pawłowska Anna 31 pkt

w kategorii indywidualnej chłopców – klas podstawowych
I miejsce Jasiński Kacper wynik 38 pkt

II miejsce Pędrakowski Wiktor wynik 37 d.10;
III miejsce Betka Łukasz 37 d.9

Po uroczystości  uczestnicy przemaszerowali do kościoła pw. świętego Idziego, gdzie celebrowano mszę św. w intencji Ojczyzny. Wzruszający montaż słowno-muzyczny wykonali na zakończenie obchodów uczniowie soliści i chórzyści Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu.
Podczas uroczystości można było wesprzeć Fundację Niezłomni, która poszukuje ukrytych grobów partyzantów podziemia antykomunistycznego i ofiar komunistycznego terroru. Odnajduje bezimienne groby Żołnierzy Wyklętych, przeprowadza Ich ekshumacje, organizuje uroczyste pochówki. Z puszkami kwestowali wolontariusze - uczniowie klas mundurowych Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów. Szczególne podziękowania kierujemy do harcerzy, strażaków, policji, Młodzieżowej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śmiłowic, uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, dziękujemy wszystkim delegacjom i pocztom sztandarowym.
Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Kazimierza Kacę, starostę włocławskiego, Romana Nowakowskiego - wójt gminy Choceń oraz proboszcza parafii pw. św. Idziego w Choceniu ks. dr Mieczysława Łaszczyka.

Więcej zdjęć:

http://www.kujawy.media.pl/index.php/powiat-wloclawski/18414-swieto-niepodleglosci-w-choceniu-zdjecia#!11listopada_Chocen_2017__100_

Powrót

Polecane artykuły:


Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję II sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018- [...]

Wyróżnienia w dziedzinie obronności

W roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku obchodzi 100-lecie powstania. Podczas uroczystości, która została zorganizowana w związku [...]