czwartek, 01 sierpień 2019

Wsparcie na działalność gospodarczą

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5583-wsparcie-na-dzialalnosc-gospodarcza.html
Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsp [...] Mamy dobrą informację dla mieszkańców z naszej gminy, którzy złożyli wnioski o udzielenie wsparcia w konkursie 3/2019 ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na szesnaście złożonych wniosków, w zakresie tematycznym Podejmowanie działalności gospodarczej, pięć zostało złożonych przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski zostały ocenione w dniach 30-31 lipca br., przez Radę Stowarzyszenia zgodnie z procedurą wyboru operacji. W związku z tym, że wnioski mieszczą się w limicie środków przewidzianym w danym konkursie, wszyscy wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji swoich operacji. Na terenie naszej gminy wsparcie trafi na realizację projektów związanych m.in. z obróbką drewna i materiałów drewnopodobnych, usługami zagospodarowania terenów zielonych i sprzątaniem, świadczeniem usług dekoracji wnętrz, działalność w zakresie architektury i projektowania.

Konkurs został przeprowadzony w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020/EFS/PG

Numer naboru LGD: 2/2020/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemno [...]

Nowy Kierownik GOPS

W dniu 28 lipca br., Wójt gminy Roman Nowakowski powierzył obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Pani Hannie Gołębiewskiej. Pani Hanna Gołębiewska swoją pracę z [...]