wtorek, 27 sierpień 2019

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach rozstrzygnięty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5621-konkurs-na-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-smilowicach-rozstrzygniety.html
W dniu 02.08.2019 r. Wójt Gminy Choceń ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmił [...] W dniu 02.08.2019 r. Wójt Gminy Choceń ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. Do konkursu mogła przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U.2017.1587).
W celu wyłonienia najlepszego kandydata Wójt Gminy Choceń powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W skład komisji powołano: 3 przedstawicieli Wójta Gminy Choceń, 3 przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, 2 przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach oraz przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Kandydaci na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach zobowiązani byli złożyć wymagane dokumenty do dnia 19.08.2019 r. Wpłynęła 1 oferta od Pani Wioletty Krysztoforskiej.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, które odbyło się w dniu 27.08.2019 r., wyłoniono kandydatkę w osobie Pani Wioletty Krysztoforskiej.
W najbliższym czasie stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach zostanie powierzone Pani Wioletcie Krysztoforskiej na okres 5 lat, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.
Gratulujemy!

Powrót

Polecane artykuły:


Flaga z choceńskim herbem powiewała w wodach Bałtyku czyli Choceński Klub Morsa na XVII Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie 2020

Ciężko znaleźć słowa które opisałyby ten szalony dzień - mimo wszystko podejmiemy próbę. Na zlot wybraliśmy się z zaprzyjaźnionym Klubem z Lubrańca oraz reprezentantkami z Chodcza. Weso [...]

Obozy

Podczas minionych ferii zimowych gościliśmy w Choceniu sportowców z kujawsko – pomorskiego oraz harcerzy z powiatu włocławskiego. Pierwszą grupą (22-osobową) byli młodzi piłkarze z Akademi [...]