środa, 28 sierpień 2019

Drodzy Rodzice - rekrutacja uzupełniająca

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5624-drodzy-rodzice-rekrutacja-uzupelniajaca-2.html
Rusza nabór uzupełniający dzieci do Żłobka ”POMPONIK” w Choceniu na rok żłobkowy 2019/202 [...] Bez tytułu ac82aRusza nabór uzupełniający dzieci do Żłobka ”POMPONIK” w Choceniu na rok żłobkowy 2019/2020.
Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
W związku z tym, wszyscy zainteresowani rodzice (opiekunowie) dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, zobowiązani są do:
  • zapoznania się z regulaminem rekrutacji dzieci do Żłobka ”POMPONIK” w Choceniu oraz ich akceptacji,
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej o przyjęcie dziecka do żłobka w wersji papierowej (formularz wniosku dostępny poniżej lub w sekretariacie Urzędu Gminy Choceń),
  • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodziców/opiekunów karty zgłoszeniowej do sekretariatu do Urzędu Gminy Choceń

Rodzice (opiekunowie) dzieci, które zostaną przyjęte do Żłobka, zostaną powiadomieni indywidualnie o planowanym terminie podpisania umowy na korzystanie z usług Żłobka

Ważne daty:
  • od 12.08.2019r. do 31.08.2019r – rekrutacja uzupełniająca
  • od 01.09.2019r. do 06.09.2019r. – podpisywanie umów w sprawie korzystania
    z usług żłobka ”POMPONIK” w Choceniu
W pierwszej kolejności do danej grupy wiekowej przyjmowane są dzieci, które podczas oceny złożonego wniosku o przyjęcie do Żłobka, uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku większej liczby chętnych do żłobków niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

W przypadku, gdy dziecko zostanie przyjęte do żłobka, rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do podpisania umowy o świadczenie usług.
  1. Regulamin rekrutacji
  2. Karta zgłoszeniowa

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja Komendanta OSP

Jak co roku w ochotniczych strażach pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze. W styczniu  zorganizowano zebrania w OSP: Szutkowo, Nakonowo Star, Wichrowice i Wilkowice. W OSP Choceń   [...]

OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje zapraszamy do składania ofert

Ogłosiliśmy przetarg na budowę 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje. Zapraszamy do składania ofert do dnia 18 marca 2020 r., do godz [...]