wtorek, 12 listopad 2019

Wolność i niepodległość

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5751-wolnosc-i-niepodleglosc.html
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w dniu 11 listopada w [...] Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w dniu 11 listopada w Choceniu Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Idziego. W 101 rocznicę odzyskania niepodległości oddaliśmy cześć tym, którzy zginęli w walce by Polska po 123 latach znów znalazła się na mapach świata. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe:
 • Sztandar Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
 • Sztandar Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu
 • Sztandar Zespołu Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
 • Sztandar Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choceniu,
 • Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach.

Podczas uroczystości podniesiono flagę na maszt oraz odegrano Hymn państwowy. Podharcmistrz Piotr Jankowski odczytał apel pamięci, na zakończenie którego oddano salut honorowy. Uhonorowano zwycięzców zawodów strzeleckich o puchar Wójta Gminy Choceń zorganizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą tych, którzy polegli, oddając życie dla niepodległej ojczyzny:

 • Kwiaty od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • W imieniu mieszkańców Gminy Choceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń wraz z delegacja,
 • W imieniu Starosty Włocławskiego oraz Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego kwiaty złożyła delegacja,
 • Znicz od delegacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu,
 • Kwiaty od Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach złożyła delegacja,
 • Kwiaty i znicz od delegacji Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
 • Kwiaty składa i znicz zapaliła delegacja uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,
 • Kwiaty złożyła delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu
 • Kwiaty od Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu złożył Prezes z delegacją
 • Kwiaty od Związku Emerytów, Rencistów i Kombatantów złożyła delegacja.
Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. W Choceńskim Centrum Kultury – Bibliotece odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości, po którym rozbłysło światełko do nieba w wykonaniu mjr Stanisława Dykowskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w organizacji wydarzenia.

Powrót

Polecane artykuły:


Ośrodek Zdrowia w Czerniewicach

Dotarły do nas niepokojące informacje, że pacjenci gabinetu stomatologicznego są wypraszani z poczekalni. Mówili o tym radni na ostatniej sesji. Uważamy takie zachowanie za niedopuszczalne. Ośr [...]

Nowości wydawnicze dla SP w Choceniu

Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do [...]