poniedziałek, 27 styczeń 2020

Co dalej z Ośrodkiem Zdrowia w Czerniewicach.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5877-co-dalej-z-osrodkiem-zdrowia-w-czerniewicach.html
Czynsz za Ośrodek Zdrowia w części zajętej przez p. Drabik wynosi 300 zł miesięcznie, a z cz [...]
  1. Czynsz za Ośrodek Zdrowia w części zajętej przez p. Drabik wynosi 300 zł miesięcznie, a z części zajętej na stomatologię 150 zł miesięcznie. W ostatnim czasie remonty wykonane w ośrodku przez gminę to kwota około 210 tys. zł. W roku 2019 wydatki wyniosły około 14.000 zł
  2. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dokonanymi z p. Drabik po wyrażeniu zgody na sprzedaż ośrodka przez Radę Gminy wszczęliśmy procedurę sprzedaży i doprowadziliśmy ją do końca. Niestety nieskutecznie gdyż p. Drabik nie przystąpił do przetargu na część budynku zajmowaną na ośrodek zdrowia i nie podpisał też uzgodnień w sprawie sprzedaży mieszkania na zasadach pierwokupu. Części te musiały być rozdzielone z uwagi na różne umowy i procedury – mieszkanie umowa najmu bez przetargu, ośrodek zdrowia – umowa dzierżawy z przetargiem. Warunki były następujące Mieszkanie po zastosowaniu 90 % ulgi uchwalonej przez Radę Gminy stosowaną do wszystkich lokali komunalnych – 15.920 zł, (naprawdę tylko tyle) - Podatek VAT nie występuje. Ośrodek Zdrowia – 167.200 zł. Podatek VAT również nie występuje. Warunki były powszechnie dostępne w ogłoszeniach o sprzedaży na stronie Urzędu w zakładce BIP ( Biuletyn Informacji Publicznej. Całkowita wartość to 183.120 zł. Przypomnę, że sama działka 2000 m2 to obecnie wartość rynkowa około 70.000 zł. Wycen ośrodka i mieszkania dokonał biegły rzeczoznawca. Absolutnie nieuprawnione są wypowiedzi o VAT, które padały na zebraniu.
  3. Podobnie nieuprawnione były wypowiedzi o braku możliwości rozbudowy. Wystarczy, by proponowaną przez p. Drabik nową zabudowę przesunąć o dwa metry i nie ma kolizji ani ze słupem ani z kanalizacją. Techniczna możliwość przesunięcia istnieje i jest tolerancja na kilkanaście metrów.
  4. Nikt z samorządu nie ma zamiaru utrudniania działalności p. Drabik i nie ma też żadnych do niego uwag od strony medycznej. Działalność lekarską określają pacjenci przy wyborze lekarza rodzinnego. By uniknąć ewentualnej niepotrzebnej konkurencji przy sprzedaży powstrzymaliśmy się od ogłoszeń w dużych ośrodkach miejskich, gdzie jestem przekonany spotkałyby się ze sporym zainteresowaniem. Zarzuty o prawdopodobnej chęci wyrzucenia p. Drabik są ewidentnie zmyślone i nie mam pojęcia czemu miałyby służyć.
  5. W piątek 24 stycznia miało miejsce spotkanie w Urzędzie Gminy z udziałem Państwa Drabik , radnych i Wójta Gminy. Państwo Drabik zainteresowani byli jedynie zakupem mieszkania i nie chcieli rozmawiać na temat sprzedaży pozostałej części ośrodka zdrowia. Radni i Wójt prezentowaliśmy pogląd, że w obecnej sytuacji możliwa jest tylko sprzedaż całości i to w kolejności odwrotnej. Takie zresztą były pierwotne ustalenia z p. Drabik. Pierwszy ośrodek zdrowia a potem mieszkanie i to na rzecz tego kto ośrodek zakupi. Nabraliśmy obaw, co do wiarygodności zamiarów Państwa Drabik i dlatego będziemy akceptować tylko ten bezpieczny scenariusz.
  6. Państwo Drabik poprosili o tydzień czasu na podjęcie decyzji. Chcę jednoznacznie oświadczyć, iż jeśli nie dojdzie do zakupu sytuacja prawna pozostanie bez zmian. Nadal Państwo Drabik będą mogli dzierżawić ośrodek zdrowia i prowadzić swoją działalność.
  7. Spotkanie było nagrywane o czym uprzedziłem Państwa Drabik i chętnie zamieścimy je na naszej stronie internetowej. Zapis udostępniłem p. sołtys i Pani odpowiedzialnej za pisanie petycji do Wójta oraz radnemu Delewskiemu. Pozostali uczestnicy spotkania mogą również otrzymać nagranie ze spotkania. Dotyczy to także Państwa Drabik

 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych czynnościach. Ewidentnie widać po ostatnim zebraniu w Czerniewicach, że pełna transparentność jest absolutnie konieczna.

Roman Nowakowski- Wójt Gminy

Zalącznik - wniosek

Powrót

Polecane artykuły:


OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje zapraszamy do składania ofert

Ogłosiliśmy przetarg na budowę 30 sztuk instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje. Zapraszamy do składania ofert do dnia 18 marca 2020 r., do godz [...]

Szanowni Państwo ! Gmina Choceń przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb [...]