środa, 29 styczeń 2020

AKCYZA 2020 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5879-akcyza-2020-r.html
Szanowni Państwo Informujemy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę [...]

Szanowni Państwo

Informujemy, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, w dwóch terminach

a) od  3 lutego 2020 r. do 2 marca  2020 r. ( faktury bądź ich kopie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.)

b) od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.( faktury bądź ich kopie od 1 lutego 2020 r.  do 31 lipca 2020 r.)

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminach:

a) od 1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wnioski w pierwszym terminie,

b) od 1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wnioski w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła w posiadania producenta rolnego.

Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego wydana zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowo informujemy, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości     1,00 zł. na litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: Co robimy – Inne – Zwrot podatku akcyzowego.

Powrót

Polecane artykuły:


W poszukiwaniu Patrona Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

28 lutego w remizie OSP w Śmiłowicach odbyła się debata „W poszukiwaniu Patrona Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach”. W debacie uczestniczyli zaproszeni goście-pasjonaci historii związani z [...]