wtorek, 11 luty 2020

W budżecie powiatu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5896-w-budzecie-powiatu.html
Powiat Włocławski zaplanował w tym roku w budżecie, do realizacji na terenie naszej gminy, nast [...]

Powiat Włocławski zaplanował w tym roku w budżecie, do realizacji na terenie naszej gminy, następujące zadnia. Pierwsze z zadań dotyczy opracowania dokumentacji przebudowy obiektu mostowego w m. Borzymowice w ciągu drogi powiatowej nr 2923C Kłobia – Szczytno. W budżecie zaplanowano także remont odcinków dróg powiatowych, w tym m.in. remont odcinka drogi 2927C Wilkowiczki – Lutobórz. Ponadto przy drogach powiatowych planowane jest dokończenie zadania związanego z budową chodnika w miejscowości Szczytno i Borzymowice o dł. 870 mb.

Powrót

Polecane artykuły:


Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych - pobierz [...]

Szanowni Państwo ! Gmina Choceń przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb [...]