wtorek, 18 luty 2020

„W poszukiwaniu patrona szkoły”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5919-w-poszukiwaniu-patrona-szkoly.html
W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach w grudniu 2019 roku  podjęto pierwsze kroki w celu  [...]

W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach w grudniu 2019 roku  podjęto pierwsze kroki w celu  znalezienia  autorytetu, przewodnika, który mógłby  zostać patronem szkoły.
Propozycje składali uczniowie, rodzice i nauczyciele, wśród nominacji znalazły się osobistości zasłużone dla szkoły i regionu takie jak Andrzej Bogusz Naczelnik Rządu Narodowego , powstańcy warszawscy Hanna Wajcowicz i Andrzej Wajcowicz, Stanisław Roman Findeisen, a także pierwszy kierownik szkoły w Śmiłowicach Tadeusz Wajcowicz. W związku z duża ilością zaproponowanych kandydatów w dniu 28 lutego o godzinie 17:00 w Remizie OSP w Śmiłowicach odbędzie się debata, której celem będzie wybór ostatecznych kandydatów na  patrona szkoły. W maju zaś odbędzie się głosowanie, które wyłoni zwycięzcę.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja Komendanta OSP

Jak co roku w ochotniczych strażach pożarnych odbyły się zebrania sprawozdawcze. W styczniu  zorganizowano zebrania w OSP: Szutkowo, Nakonowo Star, Wichrowice i Wilkowice. W OSP Choceń   [...]

Kujawsko – Pomorska e-szkoła

Lekcje online prowadzone w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego cieszą się coraz większą popularnością. Oglądają je uczni [...]