wtorek, 03 marzec 2020

Dzień Kobiet i Mężczyzn

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5950-dzien-kobiet-i-mezczyzn-2.html
W dniu 10 marca 2020 r., o godzinie 15:30, w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym   [...] W dniu 10 marca 2020 r., o godzinie 15:30, w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu odbędą się obchody Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Święto jest organizowane przy udziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła nr 7 w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Rewitalizacja budynków – II etap przed nami

Mamy kolejne dobre informacje. Zakończono weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejsc [...]

Otwarcie Urzędu Gminy

Od poniedziałku 25 maja można już będzie bez ograniczeń wejść na teren Urzędu i do poszczególnych pokoi. Także do Wójta, Sekretarz czy innych pracowników. Dotyczy to też biura Lokalnej Gr [...]