czwartek, 12 marzec 2020

CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN W SZPITALU WE WŁOCŁAWKU

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5964-calkowity-zakaz-odwiedzin-w-szpitalu-we-wloclawku.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na przebudowę ulic ogłoszony

Otrzymana promesa na dofinansowanie przebudowy ulic w Choceniu od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, skłoniła nas do uruchomienia procedury przetargowej. Rozpi [...]

Raport o stanie gminy za 2019 rok

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie gminy Choceń za rok 2019”. Jest to dokument opracowany na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz [...]