piątek, 19 czerwiec 2020

Umowa na grant podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6105-umowa-na-grant-podpisana.html
W dniu dzisiejszym tj. 19.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację grantu: "Podniesienie aktyw [...]

logo EFS cbd6a
W dniu dzisiejszym tj. 19.06.2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację grantu: "Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II". Planowany termin rozpoczęcia działań w projekcie to wrzesień br.

Wartość grantu wynosi 50.000,00 zł - 95% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Powrót

Polecane artykuły:


Żłobek ” Pomponik” w Choceniu poszukuje opiekuna/opiekunki dziecięcej

Pobierz treść zapytania

Podziękowania dla Pani Kierownik GOPS

Wczoraj, 27 lipca 2020 roku na zasłużoną emeryturę odeszła pani Ewa Ziółkowska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu. Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz samorzą [...]