piątek, 26 czerwiec 2020

Konkurs na gospodarkę wodno-ściekową rozstrzygnięty

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6119-konkurs-na-gospodarke-wodno-sciekowa-rozstrzygniety.html
W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy ope [...]

Bez tytułu 90f96 a8691W dniu 3 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął aktualizację listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z naboru od 23 września 2019 r. do 21 października 2019 r. Na liście znalazł nasz projekt dotyczący Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń z dofinansowaniem o wartości 428 069 zł. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i ogłoszony zostanie przetarg na realizację, którą planujemy w roku bieżącym i przyszłym.

Powrót

Polecane artykuły:


Wsparcie inwestcyjne dla firm uczestniczących w walce z Covid19

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na konsultacje firmy mikro, małe i średnie, które zajmują się produkcją  lub usługami mającymi na celu zwalczanie [...]

Tereny zielone z dotacją

W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach gminnych: lipa w ilości 10 szt., kasztanowiec- 14 szt., jarzębina- 5 szt., śliwa pissardii- 12 szt [...]