czwartek, 16 lipiec 2020

Zebranie z sołtysami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6156-zebranie-z-soltysami.html
W dniu 14 lipca br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił sołtysów na spotkanie w sprawa [...]

W dniu 14 lipca br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił sołtysów na spotkanie w sprawach bieżących. Podczas spotkania przedstawiciele KRUS Włocławek przeprowadzili szkolenie w zakresie bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.


W czasie zebrania omawiano także m.in. następujące sprawy:
1. planowane zadania bieżące i inwestycyjne, które będą realizowane na terenie gminy w najbliższym czasie:

- budowy oczyszczalni przydomowych,

- instalacji fotowoltaicznych,

- powiększania żłobka w Choceniu,

- budowy bloku w Choceniu,

- budowy dróg na terenie gminy.

2. zadań i finansów gminnej spółki wodnej,

3. przekazano sołtysom zawiadomienia dla mieszkańców w sprawie zmiany stawki za wywóz odpadów oraz wzory deklaracji. Od 1 lipca obowiązuje stawka 20 zł za osobę. Upoważniono sołtysów do zebrania nowych deklaracji z uwagi na wprowadzoną ulgę w wysokości 2 zł od osoby dla posiadających kompostownik. Osoby, które nie będą przekazywać odpadów firmie tylko kompostować je na swojej posesji mogą liczyć na zmniejszenie opłaty o 2 zł od osoby. W nowych deklaracjach należy wykazać wszystkich zamieszkujących daną nieruchomość.

image000000 cbd08
image000001 a52d9
image000002 46937

Powrót

Polecane artykuły:


Dożynki w parafii św. Idziego w Choceniu

Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele innych plonów ziemi przygotowały sołectwa Niemojewo, Ługowiska i Borzymowice. Starostowie dożynek to p. Wiesława Jaworska z Niemojewa i p [...]

Rolniku może do Ciebie zadzwonić rachmistrz

Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje. Więcej informacji [...]