piątek, 24 lipiec 2020

Umowa na rewitalizację podpisana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6167-umowa-na-rewitalizacje-podpisana.html
W dniu 23 lipca br., Wójt gminy Roman Nowakowski podpisał z firmą Zakład Remontowo- Budowlany Ja [...]

logo LGD RPO 48ef5 5e36c 0a814
W dniu 23 lipca br., Wójt gminy Roman Nowakowski podpisał z firmą Zakład Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka umowę na realizację zadnia pn.: „Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń – etap II”. Zadanie polega na rewitalizacji 8 budynków i zostanie wykonane do 30.11.2021 r. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Przedmiotowy projekt jest ostatnim działaniem inwestycyjnym realizowanym przez Gminę Choceń z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń.

Powrót

Polecane artykuły:


Plan zawodów wędkarskich na łowisku "Złoty Karp"

Pobierz plan

Pamiętamy o bohaterach

Ten rok w związku z epidemią Covid-19, jest wyjątkowy pod wieloma względami. Także organizowania wydarzeń na terenie gminy. W 81 rocznicę bitwy pod Szczytnem, zaplanowano dużo skromniejsze uro [...]