poniedziałek, 27 lipiec 2020

Kultura pływania na kąpielisku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6169-kultura-plywania-na-kapielisku.html
Ostatnie dwa weekendy obrazują nam jak niebezpiecznie może być na naszym kąpielisku. Mówimy tut [...]

Ostatnie dwa weekendy obrazują nam jak niebezpiecznie może być na naszym kąpielisku. Mówimy tutaj o osobach, które korzystają ze skuterów wodnych. Akwen jeziora Borzymowskiego jest na tyle rozległy, że nie ma takiej potrzeby aby ograniczać swoje popisy tuż przy pomoście oraz przy strefie wyznaczającej kąpielisko. Najgorzej jest w weekendy kiedy jest pogodnie a tłumy plażowiczów korzystają z kąpieli wodnych. Motorowodniacy wtedy testują swoje sprzęty wchodząc w tzw. wślizg, który wytwarza dużą falę. To jeden powód do ograniczenia takich działań, drugi to ewentualna utrata panowania nad sprzętem, który z impetem wpływając z grupę osób kapiących się może doprowadzić do śmierci lub kalectwa. Zmuszeni jesteśmy podjąć niezbędne kroki celem ograniczenia takich sytuacji. Zainstalowane zostaną znaki zakazu a strefa bezpieczeństwa zostanie wyznaczona poprzez zamontowanie bojek. Skierowaliśmy także naszą prośbę o pomoc do służb mundurowych z Komendy Policji we Włocławku o patrole wodne na naszym jeziorze.   

Powrót

Polecane artykuły:


Dożynki w parafii św. Idziego w Choceniu

Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele innych plonów ziemi przygotowały sołectwa Niemojewo, Ługowiska i Borzymowice. Starostowie dożynek to p. Wiesława Jaworska z Niemojewa i p [...]

Zarząd KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” w dniu 29.08.2020r. zorganizował spotkanie integracyjne pt. „Nasza Świetlica Naszym Drugim Domem”.

Zaproszeni goście to Gmina Choceń reprezentowana przez: Przewodniczącego Rady Gminy Choceń Józefa Dąbrowskiego, Zastępcy Przewodniczącego Gminy Choceń Józefa Pawłowskiego. Pani Dyrektor biu [...]