piątek, 04 wrzesień 2020

Bakteria E.coli

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6228-bakteria-e-coli.html
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocł [...] Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku powiadomił nas, że woda z wodociągu w Gminie Włocławek jest skażona bakterią coli. W miejscowości Skibice cztery domy są zaopatrywane z tego wodociągu. O sprawie poinformowano właścicieli tych nieruchomości. Pozostała część miejscowości Skibice oraz cała gmina Choceń na podstawie badań otrzymuje wodę zdatną do spożycia z naszych ujęć znajdujących się na terenie gminy Choceń.

Załączniki:
- decyzja sanepidu  - pobierz tutaj
- komunikat - pobierz tutaj

Powrót

Polecane artykuły:


XX Sesja Rady Gminy Choceń

W dniu 30 września br., podczas posiedzenia Rady Gminy Choceń, radni przyjęli: - sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami; - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choceń za I pół [...]