poniedziałek, 16 listopad 2020

Przetargi na drogi gminne

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6339-przetargi-na-drogi-gminne.html
Ogłosiliśmy przetargi, których przedmiotem jest budowa dróg w przyszłym roku. Dotyczy to dwóch [...]

Ogłosiliśmy przetargi, których przedmiotem jest budowa dróg w przyszłym roku. Dotyczy to dwóch zadań:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń - gr. Gminy Humlin, odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 0,995 km. Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2020 r., o godz. 10.00. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
  • Zakup i dostawa kruszywa drogowego wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2020 o godz. 10:00. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego frakcji 0-31,5 mm o parametrach i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami. Łączna ilość zamówienia: 7 000 ton. Dostawa kruszywa planowana jest na dwa lata (2021 i 2022).

Powrót

Polecane artykuły:


Kolejne prace w Szkole w Śmiłowicach

Trwają kolejne prace w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W tym roku zostaną zmodernizowane łazienki i korytarz na piętrze. Jak na razie w szkole jest dużo kurzu, ale całość ma być [...]

Plebiscyt na wybór najciekawszego projektu dotyczącego kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odno [...]