środa, 02 grudzień 2020

Kolejny projekt za nami tym razem „Umiem pływać”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6353-kolejny-projekt-za-nami-tym-razem-umiem-plywac.html
100%auto
Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć sportowych dla [...]

Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływackim w Toruniu na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni we Włocławku, otwartych basenach we Włocławku oraz na plaży w Choceniu. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 40 godzin lekcyjnych w dwóch turach, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć był sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

W programie uczestniczyło łącznie 60 dzieci ze szkół podstawowych z Chocenia, Śmiłowic i Wilkowic. W pierwszej turze od marca do końca sierpnia wzięły udział dzieci ze szkoły Podstawowej z Chocenia i Śmiłowic. Druga tura rozpoczęła się we wrześniu, a zakończyła w listopadzie. W drugiej turze uczestniczyli uczniowie z Chocenia i Wilkowic

Głównym celem było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Powrót

Polecane artykuły:


Sieć światłowodowa w Gminie Choceń. Masz pytania?

Szanowni Państwo, na terenie naszej gminy prowadzone są prace budowy sieci światłowodowej. Ze względów technicznych przewody są w dużej większości podwieszane na istniejących słupach energ [...]

W roku 2021 opłata targowa zawieszona

Nowelizacja ustawy covidowej, która weszła w życie w dniu 16 grudnia br., tzw. tarcza antykryzysowa 6.0, zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021 r. W związku z powyższym opłata na targowisku [...]