poniedziałek, 04 styczeń 2021

Plebiscyt na wybór najciekawszego projektu dotyczącego kształtowania przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6403-plebiscyt-na-wybor-najciekawszego-projektu-dotyczacego-ksztaltowania-przestrzeni-publicznej-na-terenie-miejscowosci-chocen.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacj [...]

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach w/w naboru Gmina Choceń ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie. W związku z powyższym Wójt Gminy Choceń ogłasza plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji. Najciekawszy projekt na kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie miejscowości Choceń, zostanie złożony w konkursie. Wybierać można spośród następujących projektów, spełniających kryteria dostępowe dla dofinansowania ze środków PROW 2014-2020:

  • Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina).
  • Zagospodarowanie terenu po targowisku w Choceniu poprzez budowę altany biesiadnej i placu zabaw.

Szanowni mieszkańcy miejscowości Choceń, to od Was zależy, która z wyżej opisanych inwestycji będzie zgłoszona do dofinansowania w ramach naboru wniosków.

Prosimy o aktywny udział w planowaniu zadania. Głosy można oddawać w terminie od dnia 4 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 08 stycznia 2021 r., poprzez wypełnienie ankiety. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Choceń. Wyniki plebiscytu podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Choceniu.

UWAGA! Ankieta do głosowania znajduje się poniżej.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozpoczynamy roboty publiczne

Od 1 marca br., 16 osób rozpoczęło pracę w Urzędzie gminy, w ramach robót publicznych. Dodatkowo 10 osób będzie pracowało w ramach prac społecznie – użytecznych. Po stopieniu się śniegu [...]

Narodowy Spis Powszechny 2021

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., na terenie całego kraju przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w [...]