środa, 03 luty 2021

Informacja z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6444-informacja-z-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty u [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń w dniu 2 lutego 2021 r., radni rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:

1)      zmiany budżetu Gminy Choceń na 2021 rok - wprowadzono do budżetu zadanie o wartości 358 770,72 na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 256 264,80 zł.

2)      określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2021 rok – co roku Rada Gminy ma obowiązek określenia programu w tym zakresie, koszt realizacji tego programu wynosi ok. 15 000 zł i utrzymuje się w takiej wysokości tylko dzięki adopcji bezdomnych zwierząt przez mieszkańców gminy.

3)      zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie – uchylono zapis dotyczący ustalenia wysokości opłat dodatkowych (np. za przejazd bez ważnego biletu);

4)      rozpatrzenia petycji w przedmiocie wywarcia wpływu na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania pisemnych gwarancji producentów szczepionek przeciwko SARS-CoV-2 – nie uwzględniono petycji w tym zakresie z uwagi, iż wykracza to poza zakres działania Rady, która jako organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa;

5)      rozpatrzenia petycji w przedmiocie uchwalenia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka – nie uwzględniono petycji w tym zakresie z uwagi, iż wartości o których mowa w petycji są chronione Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej a gminne przepisy prawa miejscowego mogą być uchwalane tylko i wyłącznie na podstawie delegacji ustawowej i nie mogą regulować kwestii uregulowanych już w innych aktach prawnych wyższego rzędu.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozstrzygnięto przetarg

Urząd Gminy w Choceniu informuje, że dnia 8 kwietnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu odbył się przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w Czerniewicach. Na sprzedaż [...]

Kolejna transza środków dla gminy Choceń

Dobre informacje tuż przed świętami. Rozstrzygnięty został kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Dla Gminy Choceń w ramach konkursu trafi kolejna transza środk [...]