wtorek, 16 luty 2021

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w Gminie Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6453-realizacja-programu-czyste-powietrze-w-gminie-chocen.html
„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz z [...]

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Urząd Gminy w Choceniu na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego wspólnej realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” na terenie gminy Choceń:
-udziela informacji dotyczących Programu,
-przygotowuje wnioski z Wnioskodawcami,
-przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu,
-przekazuje zweryfikowane wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Toruniu,
-pomaga Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z załącznikami.

Od października 2018 roku mieszkańcy gminy złożyli 67 wniosków do WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dotacji na wymianę nieefektownych  źródeł ciepła. Wnioski opiewały na łączną kwotę 896 661,83 złote. Fundusz Ochrony Środowiska wypłacił do 31.12.2020 roku 831 432,02 złotych dotacji. Najczęstszym planowanym źródłem ciepła był kocioł na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa w formie groszku z odpowiednim certyfikatem, kocioł gazowy kondensacyjny oraz pompa ciepła.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła powoduje ograniczenie emisji pyłów, zmniejszenie emisji CO2. Realizacja programu ‘Czyste powietrze” wiąże się z mniejszym zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy , spowodowanymi zanieczyszczonym powietrzem.

Powrót

Polecane artykuły:


Żłobek Pomponik w Choceniu - Uwaga!

W związku z przedłużeniem obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 do 18  kwietnia  2021 roku Żłobek „Pomponik” jest zamknięty.   [...]

Zapytanie ofertowe - żłobek

Szanowni wykonawcy w przypadku składania przez państwa ofert na przebudowę istniejących pomieszczeń Żłobka „Pomponik” w Choceniu poprzez bazę konkurencyjności należy zwrócić szczególn [...]