piątek, 19 marzec 2021

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6500-zapraszamy-do-wspolpracy-przedsiebiorcow.html
Gmina Choceń uczestniczy w pilotażowym programie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytet [...] Gmina Choceń uczestniczy w pilotażowym programie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie zwanym REGIOGMINA „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt ten polega na powołaniu Lokalnej Organizacji Gospodarczej (LOG), celem której będzie wspieranie rozwoju  gospodarczego. LOG będzie działał w formie stowarzyszenia lub spółdzielni. W skład Lokalnych Organizacji Gospodarczych jako członkowie będą wchodzili przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania. LOG będzie pełnił funkcje punktu konsultacyjno – doradczego, a także jako instytucja wdrożeniowa będzie wspierał przedsięwzięcia poprzez prowadzenie szkoleń proponowanie i opracowywanie projektów,  a także będzie służył jako platforma konsultacji i dyskusji w zakresie kształtowania lokalnej polityki oraz budowania klimatu zaufania w celu podnoszenia poziomu rozwoju gospodarczego gminy. 

Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia grupy roboczej, która aktywnie uczestniczyłaby w pracach nad powołaniem LOG oraz wspierałaby opracowanie lokalnego programu rozwoju gospodarczego. W związku z tym zapraszamy lokalnych przedsiębiorców, rolników oraz osoby z instytucji otoczenia biznesu, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej , zaprezentować opinie i wnioski ze środowiska wobec władz samorządowych oraz chciałyby poświęcić trochę czasu aby aktywnie uczestniczyć w konsultacjach do współpracy z Urzędem Gminy w Choceniu.

Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6, Pani Agnieszka Ryniec. 

Powrót

Polecane artykuły:


Weryfikacja terenowa złożonego wniosku

W dniu 22 kwietnia 2021 r., pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonali weryfikacji terenowej wniosku o dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Weryfikacja dotyczy 722 [...]

Elektrownie wiatrowe na terenie Gminy Choceń

Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe, sugerowała się opracowanym raportem oddziaływania na środowisko, który [...]