wtorek, 27 kwiecień 2021

10 porad spisowych dla seniorów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6555-10-porad-spisowych-dla-seniorow.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Dofinansowanie dla OSP Nakonowo Stare

Gratulujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym pozyskania dofinansowania w wysokości 600 tys. zł do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Jednostka została ujęta w wykazie pla [...]

Ogłoszenie konkursu 1/2021/EFS/PG

Numer naboru LGD: 1/2021/EFS/PG Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakte [...]