czwartek, 29 kwiecień 2021

„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6562-programu-profilaktyki-zakazen-pneumokokowych-wsrod-osob-doroslych-w-oparciu-o-szczepienia-przeciwko-pneumokokom-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html
W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród [...]

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania się do tutejszego ośrodka. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej, zameldowane na terenie Gminy Choceń. Osoby zainteresowane szczepieniem w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu lub dzwonić pod nr tel. 606465493. Każdy pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie także do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka.

Powrót

Polecane artykuły:


Przetarg na przebudowę drogi w Czerniewicach

Rozstrzygnęliśmy przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska). W przedmiotowym postepowaniu złożona została jedna oferta. W dniu 15 czerwca 2021 r została podpi [...]

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej

8. Kujawsko – Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej prowadzi rekrutację do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty, obok Sił Powietrznych, Wojsk Lądo [...]