wtorek, 13 lipiec 2021

Promesa na zadanie w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6684-promesa-na-zadanie-w-zakresie-zaopatrzenia-ludnosci-w-wode-pitna.html
100%auto
W dniu dzisiejszym Pani Poseł Joanna Borowiak wręczyła Wójtowi Gminy Romanowi Nowakowskiemu prom [...]

W dniu dzisiejszym Pani Poseł Joanna Borowiak wręczyła Wójtowi Gminy Romanowi Nowakowskiemu promesę na realizację zadania w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Choceń w ramach konkursu otrzymała kwotę 800 tys. zł. Zadanie obejmuje modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Borzymiu po PGR, budowę Zbiornika Retencyjnego na wodę pitną oraz budowę nowego ujęcia do poboru wody. Celem jest zwiększenie produkcji wody w gminie Choceń. Cel inwestycji wynika z konieczności poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w okresie suszy oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów inwestycyjnych i osadniczych. Pani Poseł omawiała z Panem Wójtem także potrzeby inwestycyjne gminy, na które zamierzamy składać wnioski o dofinansowanie z nowego rządowego programu Polski Ład.

Powrót

Polecane artykuły:


Przed nami ostatnie spotkania konsultacyjne w ramach IIaPGW. Zarejestruj się i zabierz głos w sprawie wody!

W pierwszej dekadzie września: 2. w Bydgoszczy, 7. w Poznaniu i 9. w Zielonej Górze, odbędą się ostatnie spotkania konsultacyjne w ramach II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszar [...]