piątek, 23 lipiec 2021

Nowy sprzęt w stołówce szkolnej, w ZSP Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6702-nowy-sprzet-w-stolowce-szkolnej-w-zsp-chocen.html
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu przystąpiła do rządowego programu ,,Posiłek w [...]
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu przystąpiła do rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego można zakupić sprzęt do stołówki. Wniosek, który był składany do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy został pozytywnie zweryfikowany i znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano dotację. Kwota dotacji to 63590,98 zł, wkład własny to 15897,68 zł .Łącznie kwota zakupionego sprzętu wyniesie 80000 zł. Nowy sprzęt (m.in. kocioł warzelny elektryczny, frytkownica gazowa, szatkownica do warzyw, zmywarka gastronomiczna, …) znacznie ułatwi przygotowywanie posiłków dla dzieci z terenu naszej gminy.
 
Anna Pawłowska - Dyrektor ZSP w Choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


Podziękowania

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Arciszewskiemu z Izbicy Kujawskiej, właścicielowi firmy WINDPARK, za przekazanie darowizny w kwocie 1000 zł, na organizację dożynek gminno – parafia [...]

Informacja z sesji

Na sesji Rady Gminy Choceń w dniu 31 sierpnia 2021 r. radni przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu gminy Choce [...]