wtorek, 02 listopad 2021

Kontrola segregacji odpadów na terenie gminy.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6889-kontrola-segregacji-odpadow-na-terenie-gminy.html
W czasie ostatniej zbiórki odpadów zmieszanych i biodegradowalnych pracownicy Zakładu Gospodarki [...]

W czasie ostatniej zbiórki odpadów zmieszanych i biodegradowalnych pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa sprawdzali odpady wystawione przez mieszkańców naszej gminy pod kątem prawidłowej segregacji odpadów. Stwierdzono w wielu przypadkach nieprawidłowości, wielu mieszkańców otrzymało ostrzeżenia, a w kilku rażących przypadkach odpady nie zostały odebrane.  W najbliższych dniach odbierając odpady selektywne (papier, metal, szkło, plastik) też będzie przeprowadzana kontrola segregacji odpadów.

Prosimy o właściwą segregację odpadów przede wszystkim w trosce o środowisko, ale też o ponoszone koszty. Ponieważ nieprawidłowa segregacja może skutkować naliczeniem podwójnej stawki za odpady.

Przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


500 plus

Od stycznia rodzice mogą składać także wnioski o nowe świadczenia wychowawcze 500 plus, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający si [...]

Ludność wg stanu na 31 grudnia 2021r.

W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 7944 osoby. W zeszłym roku demografia przedstawiała się nast [...]