wtorek, 02 listopad 2021

ZEBRANIE W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGU ŚMIŁOWICE-SZATKI-SKIBICE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6890-zebranie-w-sprawie-budowy-wodociagu-smilowice-szatki-skibice-wraz-z-przylaczami.html
W dniu 8 listopada o godzinie 18 w remizie OSP Śmiłowice odbędzie się zebranie w sprawie budowy [...]

W dniu 8 listopada o godzinie 18 w remizie OSP Śmiłowice odbędzie się zebranie w sprawie budowy wodociągu Śmiłowice-Szatki-Skibice w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur cementowo azbestowych.” W czasie spotkania zostanie przedstawiony projekt planowanych prac w związku z wymianą rur azbestowych na PVC i przyłączy wodociągowych na rury PE. Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznać się z zakresem prac na swoich działkach oraz przebiegiem wodociągu. Zapraszamy mieszkańców Śmiłowic oraz Szatek i Skibic mieszkających przy drodze powiatowej. O zebraniu zainteresowanych mieszkańców powiadomią także sołtysi.

Powrót

Polecane artykuły:


Ludność wg stanu na 31 grudnia 2021r.

W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 7944 osoby. W zeszłym roku demografia przedstawiała się nast [...]

KOMUNIKAT KM PSP WE WŁOCŁAWKU

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko, pożaru, wybuchu gazu, śmiert [...]