środa, 10 listopad 2021

Mamy 500 tys. zł!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6907-mamy-500-tys-zl.html
Mamy bardzo dobre informacje! Gmina Choceń znalazła się na 2 miejscu w powiecie z najwyższym wzr [...]

Mamy bardzo dobre informacje! Gmina Choceń znalazła się na 2 miejscu w powiecie z najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Przyrost poziomu zaszczepienia w tym okresie wynosi 7,6 %. W związku z powyższym w konkursie „Rosnąca Odporność” otrzymamy nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Nagroda może być przeznaczona na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19, np. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych. Stosowny wniosek o odbiór nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” zostanie do Wojewody przez Wójta Gminy złożony. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy się zaszczepili i przyczynili do uzyskania przez gminę Choceń nagrody.

Powrót

Polecane artykuły:


Ludność wg stanu na 31 grudnia 2021r.

W Gminie Choceń, wg elektronicznej ewidencji, zamieszkiwało 7891 osób na pobyt stały i 53 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 7944 osoby. W zeszłym roku demografia przedstawiała się nast [...]

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Dotacje na start”

Na webinarium zapraszamy 11 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 11:30. Projekt „Wsparcie w starcie” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy zbliża się ku końcowi. Zosta [...]