piątek, 12 listopad 2021

Uroczysta 103 rocznica odzyskania Niepodległości

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6909-uroczysta-103-rocznica-odzyskania-niepodleglosci.html
Każda rocznica odzyskania Niepodległości jest wyjątkowa. W tym roku byliśmy myślami z żołnie [...] Każda rocznica odzyskania Niepodległości jest wyjątkowa. W tym roku byliśmy myślami z żołnierzami, którzy pełnią służbę na granicy Polski. Uroczystości w naszej gminie rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę, w kościele pw. Św. Idziego w Choceniu. Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował chór Mi Alegria pod kierunkiem Pani Lidii Świątkowskiej. Przepiękne sztandary zaprezentowały poczty sztandarowe z naszej gminy:
 • Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu
 • Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu
 • Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu
 • Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
 • Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choceniu,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach.

Następnie przy pomniku upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego wybrzmiał hymn narodowy, a delegacje złożyły znicze i kwiaty:

 • W imieniu mieszkańców Gminy Choceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń wraz z delegacją,
 • Znicz od delegacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu,
 • Kwiaty od Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach złożyła delegacja,
 • Kwiaty i znicze złożyła delegacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
 • Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,
 • Znicz złożyła delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu,
 • Kwiaty od radnych Rady Powiatu we Włocławku złożyła delegacja,
 • Kwiaty i znicze od Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • Kwiaty od Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń złożyła delegacja,
 • Kwiaty od delegacji Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choceniu.

Obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyły się przepięknym  "Koncertem Niepodległości" w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Śmiłowice w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka. Nasi muzycy są niezwykle uzdolnieni i robią dobrą robotę. Na zakończenie uroczystości mjr Stanisław Dykowski zaprezentował światełko do nieba.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteka.

Powrót

Polecane artykuły:


Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Choceń

Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski zwołał nadzwyczajną XXXIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konfere [...]