czwartek, 05 maj 2022

Z sesji nadzwyczajnej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/7180-z-sesji-nadzwyczajnej-2.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 maja br., radni rozpatrzyli pro [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 5 maja br., radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – w związku z koniecznością uruchomieniem funduszu pomocy dla Ukrainy, w tym. m.in. na świadczenia przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz innych świadczeń; ponadto Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 225 tys. na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Wilkowicach;

2) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2022 – określono kąpielisko „Plaża Choceń”, wzdłuż linii brzegowej o długości 65 mb, czynne w okresie od 25 czerwca do 28 sierpnia 2022 r.;

3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych - ulicę Wrzosową o dł. 232 mb i ulicę Bukową o dł. 244 mb zaliczono do kategorii dróg gminnych.

Uchwały w tym zakresie zostały podjęte. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Umowa na nowy wóz strażacki dla OSP Wilkowice

W wyniku ogłoszonego przetargu na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach, wpłynęła jedna oferta od Firmy PERFEKT Radosł [...]

Informacja

W piątek 17 czerwca 2022 r., (po Bożym Ciele), Urząd Gminy w Choceniu pracuje normalnie w godz. 7.30 do 14.00. [...]