środa, 19 marzec 2008

Otwarty konkurs

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/99-otwarty-konkurs.html
Urząd Gminy w Choceniu informuje, że ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych zwi [...] Urząd Gminy w Choceniu informuje, że ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje pożytku publicznego w zakresie: Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Choceń. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.chocen.pl w dziale „Aktualności”.
wtorek, 18 marzec 2008

Protokół z oceny dekoracji świątecznej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/98-protoko-z-oceny-dekoracji-witecznej.html
Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 77/08 Wójta Gminy – Romana Nowakowskiego [...]

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 77/08 Wójta Gminy – Romana Nowakowskiego z dnia 02 stycznia 2008 r., w składzie:

  • Piotr Lewandowicz – przewodniczący
  • Anna Nitecka
  • Agnieszka Świątkowska

w dniu 2 stycznia 2008 r., podczas wyjazdu terenowego dokonała oceny dekoracji świątecznej w związku z ogłoszonym konkursem na „Świąteczną dekorację”.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - XVI Finał

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/97-wielka-orkiestra-witecznej-pomocy-xvi-fina.html
Po raz czwarty Społeczne Liceum Ogólnokształcące uzyskało prawo utworzenia sztabu XVI Fin [...] Po raz czwarty Społeczne Liceum Ogólnokształcące uzyskało prawo utworzenia sztabu XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która 13 stycznia 2008 roku zagrała dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/96-turniej-tenisa-stoowego-o-puchar-wojta-gminy-choce.html
W dniu 13 stycznia 2008 roku w sali gimnastycznej Choceńskiej podstawówki z okazji XVI Fina [...] W dniu 13 stycznia 2008 roku w sali gimnastycznej Choceńskiej podstawówki z okazji XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się indywidualny turniej tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Choceń.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Możliwe, ale czy konieczne?

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/95-moliwe-ale-czy-konieczne.html
W ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, które wy [...] W ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu pismo Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, które wywołało niemałe poruszenie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwrócił się z apelem o podjęcie niezwłocznych działań ukierunkowanych na jak najszybsze dokonanie zmiany nazw ulic w Choceniu.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Firma „Infusion Polska"

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/94-firma-infusion-polskaq.html
Firma „Infusion Polska" ma zamiar wybudować w gminie Choceń farmę wiatrową. Na razie [...]

Firma „Infusion Polska" ma zamiar wybudować w gminie Choceń farmę wiatrową. Na razie trwają pomiary, czy inwestycja będzie opłacalna.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Lider

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/93-lider.html
Działająca na terenie Gminy Choceń Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki obejmująca sw [...] Działająca na terenie Gminy Choceń Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki obejmująca swym zasięgiem 7 gmin, dzięki środkom finansowym otrzymanym z dotacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeprowadziła cykl imprez kulturowych pod wspólnym szyldem LGD „Nie ma jak na Kujawach” – jedna impreza w każdej Gminie objętej projektem (7 imprez) promujących jej teren. W naszej gminie odbyła się 8 września 2007 r.„Rekonstrukcja bitwy pod Szczytnem”.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Nowe place zabaw w Czerniewicach i Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/92-nowe-place-zabaw-w-czerniewicach-i-miowicach.html
W Czerniewicach został wykonany plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w r [...] W Czerniewicach został wykonany plac zabaw dla dzieci. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach „Programu Społecznego AKZO NOBEL - Dla Twojej Społeczności”. Firma AKZO NOBEL jest sponsorem urządzeń służących do zabawy.

Czytaj więcej...

wtorek, 18 marzec 2008

Zmiana kont bankowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/91-zmiana-kont-bankowych.html
Od 28 września 2007r. nastapiła zmiana rachunku bankowego w gminie Choceń. Aktualny numer rachunk [...] Od 28 września 2007r. nastapiła zmiana rachunku bankowego w gminie Choceń. Aktualny numer rachunku podstawowego: Bank Spółdzielczy w Kowalu filia w Choceniu 77 9557 0006 0011 8239 2000 0001.