wtorek, 15 maj 2018

Zbiórka starych rzeczy na rzecz powiększenia zasobów muzeów Fundacji „Godne Życie na Kujawach”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4745-zbiorka-starych-rzeczy-na-rzecz-powiekszenia-zasobow-muzeow-fundacji-godne-zycie-na-kujawach.html
Fundacja "Godne Życie na Kujawach„ założyciel Kujawskiego Muzeum Oręża, Nauki i Techniki oraz [...] Fundacja "Godne Życie na Kujawach„ założyciel Kujawskiego Muzeum Oręża, Nauki i Techniki oraz Muzeum Techniki i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym obecnie organizuje dwie kolejne placówki: Kujawskie Muzeum Pożarnictwa i Kujawskie Muzeum PRL, w związku z tym zwraca się do wszystkich mieszkańców Gminy Choceń o udostępnienie lub sprzedaż za „symboliczną złotówkę” starych, zniszczonych lub zużytych elementów wyposażenia likwidowanych lub reorganizowanych placówek typu szkoły, urzędy, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, samorządowe jednostki terytorialne, Zakłady Komunalne itp. oraz pomników, które należy usunąć w związku z wprowadzeniem Ustawy Dekomunizacyjnej.
Celem Fundacji i Muzeum jest uratowanie eksponatów, wyremontowanie i wyeksponowanie ich dla przyszłych pokoleń. Wszyscy posiadający tego typu eksponaty proszeni są o oddawanie ich do siedziby Fundacji pod adres: Redecz Krukowy 8 A , 87-880 Brześć Kujawski lub o kontakt pod numerem 798-128-536 w celu ustalenia odbioru eksponatów przez Fundację.
poniedziałek, 14 maj 2018

Goście ze szkoły w Śmiłowicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4744-goscie-ze-szkoly-w-smilowicach.html
W dniu 14 maja br., gościliśmy w Urzędzie Gminy przedstawicieli najmłodszych mieszkańców gminy [...] W dniu 14 maja br., gościliśmy w Urzędzie Gminy przedstawicieli najmłodszych mieszkańców gminy. Były to pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. Uczniów przywitał Pan Wójt Gminy Roman Nowakowski. Goście zapoznali się z organizacją pracy urzędu, a pracownicy szczegółowo omówili zakres zadań na swoich stanowiskach. Była to niezwykle interesująca wizyta. Przesyłamy naszym drogim pierwszakom pozdrowienia.
czwartek, 10 maj 2018

Piknik w parku przy odnowionej fontannie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4741-piknik-w-parku-przy-odnowionej-fontannie.html
Zapraszamy na piknik patriotyczno - historyczny, który odbędzie się w niedzielę 27 maja 2018r., [...] Zapraszamy na piknik patriotyczno - historyczny, który odbędzie się w niedzielę 27 maja 2018r., przy odnowionej fontannie w parku w Choceniu. Można zabrać ze sobą koce do rozłożenia na trawie. Będzie głośno i patriotycznie, odsłonimy tablicę, która upamiętnia nadanie nazwy parku w Choceniu - Parku Niepodległości. Zapraszamy także dzieci, dla których przewidzieliśmy wiele atrakcji w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Będą zjeżdżalnie i animacje harcerskie - malowanie twarzy dzieci, duże bańki mydlane, zabawy z muzyką, tworzenie figur z balonów, zabawy z chustą animacyjną, tworzenie dużej flagi narodowej. Oprócz uciech dla najmłodszych będzie można skorzystać z grochówki.

Tego samego dnia w godzinach od 11.00 do 16.00 organizowana jest przez Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego akcja krwiodawstwa - przyjedzie do nas KRWIOBUS z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Zachęcamy mieszkańców powiatu włocławskiego, a w szczególności mieszkańców Gminy Choceń do przyjścia i oddania krwi - to nic nie kosztuje a może uratować komuś życie! Krwiobus stacjonował będzie przy banku w Choceniu.
czwartek, 10 maj 2018

Mamy wykonawcę na ścieżkę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4740-mamy-wykonawce-na-sciezke.html
Dopiero czwarty przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń pozwolił [...]
RPO logo 1d860
Dopiero czwarty przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń pozwolił wyłonić wykonawcę zadania. Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1,699 km, była planowana wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowana pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Wcześniej unieważniono postępowania przetargowe z uwagi, iż wartość zadania znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. W obecnym postępowaniu przetargowym, także wartość oferty jest wyższa niż planowaliśmy, jednak Wójt wystąpi do Rady Gminy z propozycją zwiększenia środków na to zadanie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, umowa zostanie podpisana z firmą WPRD z Nowej Wsi, a ścieżka powstanie jeszcze w tym roku. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.
czwartek, 10 maj 2018

Pieniądze na drogę w Bodzanówku

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4739-pieniadze-na-droge-w-bodzanowku.html
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę NR 17/792/18 w sprawie ustalenia planu [...] Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę NR 17/792/18 w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018. Na terenie naszej gminy będziemy realizowali zadanie dotyczące przebudowy drogi w Bodzanówku o długości 0,65 km. Wysokość otrzymanego dofinansowania to kwota 62.400 zł
czwartek, 10 maj 2018

Dofinansowanie do drogi

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4738-dofinansowanie-do-drogi.html
W środę 9 maja 2018 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie um [...] W środę 9 maja 2018 r., w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umów dotyczących przebudowy dróg, które otrzymały dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Nasz wniosek na zadanie dotyczące Przebudowy dróg gminnych nr 190762C- droga do jeziora Borzymowskiego, 190705C- ulica Jarantowicka  i 190721C – ul. Jerzewska i Reja”, otrzymał dofinansowanie z I miejsca listy rankingowej w województwie na drogi gminne.  Roboty budowlane realizować będzie WPRD Sp. z o.o. z Nowej Wsi koło Włocławka. Umowny termin zakończenia robót to 31.07.2018 r.

Czytaj więcej...

wtorek, 08 maj 2018

Nowy zakup

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4729-nowy-zakup.html
Choceńska Spółdzielnia Socjalna, która powstała w ostatnim czasie na terenie naszej gminy, doko [...] Choceńska Spółdzielnia Socjalna, która powstała w ostatnim czasie na terenie naszej gminy, dokonała dużego zakupu. Nowym nabytkiem jest ciągnik Farmer - rocznik 2007 o mocy 105 KM. Sprzęt będzie służył do wykaszania poboczy, wykonania robót remontowych na drogach gminnych oraz zimowego utrzymania dróg.

Członkami założycielami spółdzielni socjalnej są Gmina Choceń i Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgonie z ustawą.
poniedziałek, 07 maj 2018

Dotacja przyznana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4728-dotacja-przyznana.html
Otrzymaliśmy promesę na dotację na przedsięwzięcie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018”. Za [...] Otrzymaliśmy promesę na dotację na przedsięwzięcie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek i przyznał kwotę w wysokości 12.000,00 zł. W ramach powyższego zadania zakupione zostaną krzewy i drzewa, które zostaną posadzone na obszarze który stanowi własność Gminy Choceń. Informujemy, że był to główny warunek otrzymania dotacji. Zdaniem nowego Zarządu Funduszu, Gmina nie może przeznaczyć dotacji na zakup roślinności, którą chcieliśmy rozdysponować dla mieszkańców jak miało to miejsce w poprzednich latach.
piątek, 04 maj 2018

Świetlice w remoncie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4721-swietlice-w-remoncie.html
Trwają remonty w świetlicach w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Zadanie jest realizowane pr [...]
logo leaderr 8fbbc
Trwają remonty w świetlicach w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki na „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Stowarzyszenie na remonty i wyposażenie świetlic otrzyma dofinansowanie. W ramach projektu zostaną wyremontowane świetlice w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Ponadto świetlice w Czerniewicach I oraz Nakonowie Starym otrzymają wyposażenie. Przewidywane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2018 r. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

środa, 02 maj 2018

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4718-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-7.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Choceń rozpatrzono następujące projekty uchwał: zmiany bud [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Choceń rozpatrzono następujące projekty uchwał:
  • zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
  • ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych – zmiana w zakresie przypisania stołówki do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu;
  • nadania nazwy parku w Choceniu – nadano nazwę Park Niepodległości;
  • nadania nazwy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Czerniewicach – nadano imię ks. Kazimierza Świątnickiego;
  • obwodów głosowania – dokonano zmian nazw obwodów głosowania, przeniesiono obwód głosowania z byłej szkoły w Lutoborzu do Remizy OSP w Szczutkowie;
  • Planu Odnowy Miejscowości Choceń – uaktualniono dokument w zakresie budowy targowiska w Choceniu oraz dróg na osiedlu;
  • zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok – dokonano zmian w przyjętym programie – uzupełniono o dokładny adres schroniska;
  • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze – ustalono wymiar godzin zajęć od 1 września br. na 22.
Wszystkie przyjęte uchwały zamieszczono na stronie BIP UG.
poniedziałek, 30 kwiecień 2018

Zapraszamy na pokazy ratownictwa wodnego na plaży w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4716-zapraszamy-na-pokazy-ratownictwa-wodnego-na-plazy-w-choceniu.html
2 maja 2018r. o godzinie 14:00 zapraszamy wszystkich chętnych na plażę w Chcoeniu do oglądania p [...] 2 maja 2018r. o godzinie 14:00 zapraszamy wszystkich chętnych na plażę w Chcoeniu do oglądania pokazów ratownictwa wodnego w wykonaniu OSP Choceń i PSP Włocławek.