środa, 15, marzec 2017

Statystyczne badania ankietowe

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/3934-statystyczne-badania-ankietowe.html
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat działania mające na celu zachęcenie społe [...] Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat działania mające na celu zachęcenie społeczeństwa do udziału w ankietowanych badaniach statystycznych statystyki publicznej, zbudowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców naszego województwa i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych, ktorzy pukają do drzwi naszych mieszkań. Statystycy wspierają społeczeństwo dostarczając regularnie niezbędnych i wiarygodnych informacji statystycznych. Ustawowy obowiązek prowadzenia badań ankietowych jest realizowany przez Urzad Statystyczny w Bydgoszczy dla całego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Plakat - Statystyczne badania ankietowe - społeczne i rolnicze - pobierz

Powrót

Polecane artykuły:


Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Region Obszary Okres wyłączenia Komunikat Włocławek Gmina Choceń 12 grudnia 08:00 - 12 grudnia 18:00 Skibice, Szatki, Kuźnice, Filipki, Olganowo, Wichrowice Włocławek [...]

Informacja LGD

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza o Zgłowiączki w perspektywie finansowej 2014-2020”Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2 [...]