czwartek, 13, kwiecień 2017

Informacja - Stop Pożarom Traw!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/3999-informacja-20.html
100%auto

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie konkursu 6/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓWStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty [...]

Z ostatniej sesji Rady Gminy

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., oraz projekty uchwał w sprawie: Zmiany wieloletniej prognozy fin [...]