poniedziałek, 25 wrzesień 2017

Ulica Zakrzewska w Choceniu już z asfaltem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4329-ulica-zakrzewska-w-choceniu-juz-z-asfaltem.html
100%auto
Trwa przebudowa drogi Zakrzewek – Szczutkowo. Zniszczona przez nawalne deszcze w roku 2014 droga Z [...] Trwa przebudowa drogi Zakrzewek – Szczutkowo. Zniszczona przez nawalne deszcze w roku 2014 droga Zakrzewek - Szczutkowo, po latach oczekiwań, doczekała się rządowego wsparcia finansowego. Otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie przebudowy drogi wraz z przebudową przepustu na kwotę 150 tys. zł.  Na odcinku 300 mb wykonano obecnie warstwę wiążącą. Pozostała do wykonania w przyszłym tygodniu warstwa ścieralna. Realizacja zadania planowana jest do końca października br. 

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiany w programie Czyste Powietrze

Czyste powietrze to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszcze [...]

Odwołanie imprezy VIII Zimowa Wystawa Psów Rasowych

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2  w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom imprezy, po uwzględnieniu rekomendacji Państwowego Wojewó [...]