piątek, 29 wrzesień 2017

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4336-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-5.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2017 r. rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., oraz projekty uchwał w sprawie:
  1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.;
  2. zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – dotyczy realizacji przydomówek;
  3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu;
  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowicach;
  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowicach;
  6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu na realizację zadania „Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej” – zdecydowano o pomocy w wysokości 15.000 zł;
  7. przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choceń na lata 2017-2023” – przewidziane zadania do realizacji w ramach Programu zlokalizowane w sołectwach – Choceń, Borzymie i Szczutkowo;
  8. zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych – dotyczy ulicy Targowej w Choceniu.

    Uchwały w wyżej wymienionych sprawach zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że otwarcie targowiska "Mój Rynek", które miało odbyć się 4 kwietnia zostaje przesunięte. O nowym terminie będziemy infor [...]

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń*

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata: rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, uzależnion [...]