wtorek, 23 styczeń 2018

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4554-zaproszenie-na-sesje-rady-gminy-chocen.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:
  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu gminy Choceń na 2018;
2)      zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;
3)      powołania Choceńskiej Spółdzielni Budowlanej;
4)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 177/3 położonej w miejscowości Choceń, Gmina Choceń;
5)      udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu przebudowy drogi powiatowej.
  1. Interpelacje radnych Rady Gminy.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Budżet gminy 2021

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli budżet gminy Choceń na 2021 rok. Strona dochodów budżetu została określona na kwotę 44 177 473,85 zł. Strona wydatków stanowi kwotę 45  [...]

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną do dnia 31 stycznia 2021 r. Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny we wtorki w godz. 8.00 do 15.00 pozostałe dni 7.30 do 15. [...]