piątek, 26 styczeń 2018

Wniosek na remonty w świetlicach rozpatrzony pozytywnie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4558-wniosek-na-remonty-w-swietlicach-rozpatrzony-pozytywnie.html
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośredn [...] Bez tytułu 9f96c
Stowarzyszenie Dla Rozwoju Gminy Choceń złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki na „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Stowarzyszenie na remonty i wyposażenie świetlic otrzyma dofinansowanie w wysokości 116.468 zł. W ramach projektu zostaną wyremontowane świetlice w Szczutkowie, Szczytnie i Wilkowicach. Ponadto świetlice w Czerniewicach I oraz Nakonowie Starym otrzymają wyposażenie. Przewidywane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2018 r.

Ponadto wyposażenie świetlic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Powrót

Polecane artykuły:


Wakacyjne remonty w szkołach

Dzieci odpoczywają od nauczania zdalnego, w tym czasie przewidziano wykonanie wakacyjnych remontów w szkołach. Największy zakres prac zostanie zrealizowany w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. A [...]

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne

W ostatnim czasie Minister Finansów przekazał informację o przyznanej dla gminy Choceń na rok 2020 r., kwoty 60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwot [...]