czwartek, 05 lipiec 2018

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4862-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen.html
W związku z okresem wakacyjnym najbliższe XXXV posiedzenie Rady Gminy zostało zwołane w trybie n [...] W związku z okresem wakacyjnym najbliższe XXXV posiedzenie Rady Gminy zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym i odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne
     - Stwierdzenie quorum.

     - Powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.

     - Przyjęcie porządku obrad.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)      ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Choceń;

3)      wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

4)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastowskiej w obrębie Choceń, gmina Choceń,

5)      określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu środkami komunikacji publicznej dzieci i uczniów na terenie gminy Choceń,

6)      ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Choceń,

7)      obwodów głosowania,

8)      rozpatrzenia skargi.

  1. Zakończenie Sesji Rady Gminy.
Józef Pawłowski
Przewodniczący Rady Gminy Choceń

Powrót

Polecane artykuły:


Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]