poniedziałek, 06 sierpień 2018

FOTOWOLTAIKA ETAP I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4911-fotowoltaika-etap-i.html
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucj [...]
RPO logo b5755
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadanie inwestycyjne wykona firma OZE-BIOMAR z Gdyni. W najbliższych dniach zorganizujemy spotkanie z beneficjentami projektu, na którym przedstawimy wykonawcę i inspektora nadzoru oraz omówimy harmonogram prac. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać ostatnią instalację do dnia 31 października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2018/EFS/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz [...]

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 18.01.2019 w NZOZ „PRO-MED”  ul. Piastowska 1/3 w Choceniu w godz. od 08:00 do 10:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.Zapis [...]