poniedziałek, 06 sierpień 2018

FOTOWOLTAIKA ETAP I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4911-fotowoltaika-etap-i.html
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucj [...]
RPO logo b5755
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadanie inwestycyjne wykona firma OZE-BIOMAR z Gdyni. W najbliższych dniach zorganizujemy spotkanie z beneficjentami projektu, na którym przedstawimy wykonawcę i inspektora nadzoru oraz omówimy harmonogram prac. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać ostatnią instalację do dnia 31 października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Turniej sołectw w Czerniewicach

W Czerniewicach bawiliśmy się znakomicie. Gwoździem programu sołtysiady był turniej sołectw, w którym wzięły udział cztery drużyny sołeckie. Rywalizowały drużyny z sołectwa Czerniewice [...]

Występ zespołów folklorystycznych z Gminy Choceń na 47 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

W dniach 21 – 22 lipca 2018 roku w Muszli Koncertowej  urokliwego Parku Zdrojowego w Ciechocinku odbyły się 47 spotkania  folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.  Imprezę, jak co ro [...]