poniedziałek, 06 sierpień 2018

FOTOWOLTAIKA ETAP I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4911-fotowoltaika-etap-i.html
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucj [...]
RPO logo b5755
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadanie inwestycyjne wykona firma OZE-BIOMAR z Gdyni. W najbliższych dniach zorganizujemy spotkanie z beneficjentami projektu, na którym przedstawimy wykonawcę i inspektora nadzoru oraz omówimy harmonogram prac. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać ostatnią instalację do dnia 31 października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


LICEUM W CHOCENIU MISTRZEM POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO W „OBRONIE CYWILNEJ” 2019.

W dniu 15 maja 2019 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyły się eliminacje powiatowe VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2019. Celem olimpiady jest upowszechnienie i p [...]

Alarm bombowy w szkole! - bieżąca sytuacja

W wyniku ogłoszonego alarmu podjęto działania:- powiadomione służby ratunkowe: Policja, Straż,- przeszukano obiekt, ale nie znaleziono podejrzanego pakunku,- powiadomiono WCZK w Bydgoszczy i we [...]