poniedziałek, 06 sierpień 2018

FOTOWOLTAIKA ETAP I

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4911-fotowoltaika-etap-i.html
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucj [...]
RPO logo b5755
Rozpoczynamy realizację naszego sztandarowego projektu pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Zadanie inwestycyjne wykona firma OZE-BIOMAR z Gdyni. W najbliższych dniach zorganizujemy spotkanie z beneficjentami projektu, na którym przedstawimy wykonawcę i inspektora nadzoru oraz omówimy harmonogram prac. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się wykonać ostatnią instalację do dnia 31 października 2018 r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość dofinansowania to 45 % kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W dniu 19 września 2018 r., w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospol [...]

UWAGA

Uwaga W dniu 21 października 2018rObwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania rozpoczyna pracę w lokalu wyborczym:Obwód nr 1 w Choceniu – godz. 4.30Obwód nr 2 w Choceniu – godz. [...]