piątek, 23 listopad 2018

I sesja Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5133-i-sesja-rady-gminy.html
100%auto
Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Choceń nowej kadencji 2018 – 2023 odbyło się w dniu 22 listopad [...] Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Choceń nowej kadencji 2018 – 2023 odbyło się w dniu 22 listopada 2018 r. Sesja miała uroczysty charakter, ponieważ radni, którym wyborcy zaufali powierzając im sprawy gminy na pięć kolejnych lat, złożyli ślubowanie.

Na tej sesji wybrano nowego przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczącym został radny Józef Dąbrowski, wiceprzewodniczącym Józef Pawłowski.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Gminy rozpatrzyła także projekty uchwał w sprawie:
  1. Wprowadzenia ulg w podatku rolnym – ustalono podatek rolny na poziomie roku 2018.
  2. Obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do obliczenia podatku leśnego – na poziomie roku 2018.
  3. Ustalenia wysokości diet dla radnych – bez zmian dla radnych, w niższej wysokości dla Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Ustalenia wynagrodzenia Wójta gminy Choceń – na dotychczasowym poziomie.
Podczas tej inauguracyjnej sesji Rady Gminy przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Pani Aneta Hoffman wręczyła Romanowi Nowakowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Choceń. Wójt złożył także ślubowanie oraz sprawozdanie o stanie gminy.

IMG 20181122 120839 f1266

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu osób zainteresowanych [...]

Alarm bombowy w szkole! - bieżąca sytuacja

W wyniku ogłoszonego alarmu podjęto działania:- powiadomione służby ratunkowe: Policja, Straż,- przeszukano obiekt, ale nie znaleziono podejrzanego pakunku,- powiadomiono WCZK w Bydgoszczy i we [...]