wtorek, 08 styczeń 2019

Zadania inwestycyjne na 2019 rok

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5198-zadania-inwestycyjne-na-2019-rok.html
Zadania inwestycyjne, które zostały zapisane w budżecie gminy na 2019 rok: Kompleksowy projekt [...] Zadania inwestycyjne, które zostały zapisane w budżecie gminy na 2019 rok:
 • Kompleksowy projekt gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Choceń – w tym przede wszystkim podłączenie do kanalizacji miejscowości Śmiłowice. Zadanie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Modernizacja studni w Bodzanówku.
 • Przewidziano również środki na budowę nowych punktów świetlnych.
 • Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw w Choceniu – na plaży, w parku oraz przy szkole.
 • Kontynuacja zadania – rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 • Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zakup
 • W ramach Infostrady Pomorza i Kujaw 2.0 będzie realizowana rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, przebudowa i budowa dróg gminnych, pochłonie gro środków finansowych m.in. na:
 • Wykonanie podbudów dróg oraz robót bitumicznych,
 • Przebudowę drogi Nakonowo Stare – Poddębice gr. gminy,
 • Przebudowę dróg gminnych w Niemojewie nr 190733C i 190751C . Przebudowa dróg jest finansowana z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - drogi gminne.
 • Kontynuacja zadania - Budowy ścieżek pieszo – rowerowych na terenie gm. Choceń o długości 1,699 km, wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czekamy także na rozstrzygniecie kilku konkursów w ramach których złożono wnioski:
 • na budowę targowiska w Choceniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • na OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje, dla 30 instalacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • na budowę sali gimnastycznej w Śmiłowicach oraz boisk wielofunkcyjnych w Choceniu i Wilkowicach,
 • na przebudowę istniejących pomieszczeń w byłym Urzędzie Gminy na pomieszczenia żłobka.
Wiele drobnych bieżących napraw dróg będzie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Powrót

Polecane artykuły:


Przebudowa pomieszczeń żłobka

Zakład Remontowo-Budowlany z Włocławka na początku maja po przekazaniu terenu i placu budowy dla zadania „ Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka w Choceniu„ [...]