piątek, 01 luty 2019

Grant dla ZHP

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5223-grant-dla-zhp.html
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu z [...] W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zawarto umowę o powierzenie grantu z Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP, Hufiec Powiatu Włocławskiego. Okres realizacji projektu to czas od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r., kwota dofinansowania wynosić będzie 49200,00zł.
W ramach grantu prowadzony będzie Klub młodzieżowy „Fantazja” dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Klub funkcjonował będzie raz w tygodniu przez pięć godzin.
Zajęcia w klubie to: pomoc w odrabianiu lekcji, warsztaty z rękodzieła, zajęcia terenowe, terapia specjalistyczna z psychologiem. Dodatkowo zaplanowane są wyjazdy edukacyjne- Dom Legend, Teatr Baj Pomorski, Młyn Wiedzy, Muzeum Piernika, Jump Arena, Muzeum Mydła, Park Dinozaurów, itd.
W trakcie wakacji odbędą się 4 dniowe półkolonie z wyżywieniem.
W ramach projektu zakupione zostaną: materiały na zajęcia, laptop, projektor, ekran i mikrofon.
DSCN3394 c633c
DSCN3412 65ccc

Powrót

Polecane artykuły:


Stoły Wielkanocne - Boniewo 2019

Zgodnie z tradycją powiatu włocławskiego odbyła się XXI Powiatowa Wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach” tym razem w 14 kwietnia 2019 r. zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we Włocław [...]

KGW Szczytno w Chodczu

Nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczytnie prezentowały wielkanocne potrawy w Chodczu w ramach obchodów "Święta Żuru Kujawskiego".  [...]