piątek, 01 luty 2019

Klub Młodzieżowy Akademii Mieszanych Sztuk Walki

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5225-klub-mlodziezowy-akademii-mieszanych-sztuk-walki.html
W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu z [...] W dniu 29 stycznia 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu zawarto umowę o powierzenie grantu z Akademią Mieszanych Sztuk Walki.
Okres realizacji projektu to czas od 01.04.2019 r. do 30.10.2019 r., kwota dofinansowania wynosić będzie 49995,00zł.
W ramach grantu funkcjonował będzie Klub Młodzieżowy „AKADEMIA MIESZANYCH SZTUK WALKI” dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizowane będą zajęcia sprawnościowo-ruchowe z zakresu samoobrony, odbywać się będą w Choceniu w poniedziałki i środy w godzinach 17-19 oraz w Wilkowicach we wtorki i czwartki w godzinach 17-19. Dodatkowo odbywać się będą spotkania z psychologiem, wyjazd na basen, zorganizowany zostanie Dzień dziecka, Dzień sportu.
W ramach projektu zakupione zostaną: stroje klubowe, sprzęt do zajęć( stopery, skakanki, ochraniacze, rękawice, torby sportowe, itp.).
DSCN3378 73d89

Powrót

Polecane artykuły:


O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E Informujemy, że od lutego br., obsługa i aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywała się będzie w budynku Urzędu Gminy w Choceniu [...]

Ostatnie pożegnanie Pani Mirosławy Żelskiej

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 26 stycznia 2019 r., zmarła Pani Mirosława Żelska, wieloletni Sołtys Sołectwa Ząbin. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 31 [...]