środa, 13 marzec 2019

Podziękowanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5288-podziekowanie-6.html
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach składa podziękowanie Wójtowi Gminy Choceń p. Romanowi No [...] Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowicach składa podziękowanie Wójtowi Gminy Choceń p. Romanowi Nowakowskiemu za zaangażowanie w rozwój Koła. Wiele naszych pomysłów zostało pomyślnie zrealizowanych. Dzięki pomocy i chęci Pana Wójta została wyremontowana cała kuchnia wraz ze zmianą wyposażenia. W tym miejscu składamy też serdeczne podziękowania p. Krzysztofowi Wojtalik i Mariuszowi Bilęda za pomoc w organizacji remontu i wsparcie. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
Zarząd i członkowie Koła 

Powrót

Polecane artykuły:


Znakowanie rowerów

Komenda Miejska Policji we Włocławku w ramach realizacji zadań z zakresu prewencji kryminalnej znakuje rowery. Oznakować rower będzie można w dniu 1 czerwca 2019 r., (sobota) w godzinach od 14.0 [...]

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń

W dniu 16.05.2019 r. zebrało się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń, które uchwaliło plan pracy na 2019 rok oraz przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dokonało również wyb [...]