środa, 20 marzec 2019

Pierwsze zebrania sołeckie za nami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5310-pierwsze-zebrania-soleckie-za-nami.html
Jako pierwsze, z zebrań sołeckich zarządzonych przez Radę Gminy, odbyły się zebrania w dniu 19 [...] Jako pierwsze, z zebrań sołeckich zarządzonych przez Radę Gminy, odbyły się zebrania w dniu 19 marca 2019 r., w sołectwach Wilkowice, Wola Nakonowska oraz Jarantowice. W głosowaniach tajnych sołtysami zostali wybrani dotychczasowi sołtysi. W Wilkowicach wybrano Pana Tomasza Wojtaszewskiego, sołectwie Wola Nakonowska Pana Tadeusza Rucińskiego, a w sołectwie Jarantowice Pana Grzegorza Niewiadomskiego. Nie było innych kandydatów. Podczas zebrań dokonano także wyborów zastępców sołtysa. Spośród trzech przeprowadzonych zebrań największa frekwencja była w sołectwie Wola Nakonowska, a najmniejsza w Jarantowicach.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc w poszukiwaniu osób zainteresowanych [...]

Pierwsze spotkanie z Sołtysami

W dniu 16 maja br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił na pierwsze w tej kadencji zebranie sołtysów. W czasie zebrania omawiano m.in. następujące sprawy:- powstania żłobka w Choceniu [...]